За нас

Фирма “Пътстроймонтаж”ООД гр.Силистра е основана през 1993г. с Решение на МС на Р.България, като правоприемник на производствената дейност на Пътно Управление гр.Силистра.

В последствие фирмата се приватизира и в настоящия момент е със 100% частен капитал.

“Пътстроймонтаж” ООД гр.Силистра е основния изпълнител на повечето средни ремонти и рехабилитации по Републиканската пътна мрежа на територията на Област Силистра и на ІV-класната пътна мрежа на територията на общините през последните петнадесет години.

Дружеството има опит и в изпълнението на канализации за дъждоприемни води, като елемент на пътната инфраструктура.

Фирмата разполага с достатъчен обем от земекопна, асфалтополагаща и уплътнителна техника за изпълнение на видове работи по пътна, канализационна и водопроводна инфраструктури.

Всичко това прави фирма «Пътстроймонтаж» OOД търсен партньор и надежден изпълнител.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПЪТСТРОЙМОНТАЖ ООД - СТАНДАРТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТИЩА!