Фирмена Пътна Лаборатория

През 2012г. беше построена, изцяло завършена и оборудвана Фирмена пътна лаборатория, намираща се в района на Асфалтова база, гр. Силистра. Лабораторията, която в момента е в процес на акредитация, ще извършва изпитвателни дейности в областта на пътното строителство, ръководени от висококвалифициран персонал.