Екип

Средносписъчният състав на работещите в "Пътстроймонтаж"ООД е 95 човека, в това число:

  • ръководен персонал – 6 души;
  • администранивен персонал - 22 души;
  • изпълнителен персонал - 59 души;
  • спомагателен персонал - 8 души.

 

                                         

инж. ДИМО МИРЧЕВ                                       инж. ИВАН ХРИСТОВ

УПРАВИТЕЛ                                                     РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛСТВО