Предмет на дейност

  

  • строителство на пътища, площадки и пътни съоръжения;
  • изпълнение на всякакъв вид земни и пътни работи;
  • изграждане на канализационна инфраструктура;
  • производство и търговия с инертни материали;
  • производство и полагане на различни типове асфалтобетонови смеси;
  • строително-технологични и транспортни услуги със специализирана механизация и автотранспорт;
  • високо строителство.