2012 година

 1. Услуга със специализирана техника и продажба на скален материал на „Сибитех” ООД гр. Пловдив
 2. Зимно поддържане и снегопочистване на 4-то класната пътна мрежа на територията на Община Дулово за експлоатационен сезон 2011/2012г.
 3. „Ремонт на асфалтова настилка по улични платна- улици в гр. Силистра, 2012г.”  към Община Силистра.
 4. Извършване ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ситово и на път към гробищен парк – с.Ситово
 5. Рехабилитация на общински пътища и ремонт на улици в община Дулово
 6.  Ремонт на общинска пътна инфраструктура-общински пътища ІV клас и улиците в населените места в община Алфатар, област Силистра
 7. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Тутракан
 8. Текущ ремонт на пътното платно на улица „Белмекен” в гр. Тутракан
 9. Укрепване на пътното платно и подпорна стена на улици „Александър Стамболийски”  и „Д. Благоев” в град Тутракан
 10.   Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово за експлоатационен сезон 2012/2013г.
 11. Ремонт и укрепване на дига, изграждане на съоръжение Ф1200 и корекция и профилиране на отводнителен канал с дължина 2080 м на язовир в землището на с.Бабук, община Силистра
 12.  Селскостопанска площадка в с. Срацимир
 13.  Пристройка, надстройка и преустройство на жилищна сграда в с. Ламбриново
 14.  Настилка и складова площ в с. Войново
 15.  Ремонт на площадка и вътрешно-ведомствени пътища в стопански двор в с. Малък Преславец
 16. Оформяне на основа от тр.камък и асфалтиране на площадка и път в база за преработка на семена и ядки в с Поройно
 17.  Паркинг на общински басейн в гр. Дулово, ул. „Ст. Стамболов”, кв. 2
 18.  Ремонт на стопанска площадка в с. Окорш, община Дулово
 19.  Ремонт на площадка в дърводелски цех в гр. Дулово
 20.  Продажба и доставка на скален материал и услуга със специализирана техника на път ІV-70101 „Кайнарджа – граница Румъния”
 21.  Продажба и доставка на скален материал и услуга със специализирана техника на път ІV-21042 „ІІ-21 Стрелково”
 22.  Услуга за монтаж и демонтаж на бетонови бордюри и тротоарна настилка за обект: „Рехабилитация улици гр. Балчик”
 23. Вътрешни пътища на ФЕЦ – с. Черногор
 24. Доставка на асфалтобетон – плътна смес  на „ВиК” ООД гр. Силистра
 25. Доставка на фракция 0 – 40 на „ВиК” ООД гр. Силистра