2011 година

 1. Услуги на Лот 3 Рехабилитация на път ІІІ-235 Главиница – Зафирово от км 25+200 до км 39+117
 2. Услуги на Лот 4 Рехабилитация на Път ІІІ-216 /п.к.с. ПЪТ ІІ-21/, с. Ситово – гр. Дулово от км 0+000 до км 29+070
 3. Рехабилитация на улици и ремонт на общински пътища в община Дулово, област Силистра
 4. Общинска пътна мрежа – община Главиница
 5. Ремонт на общинска пътна инфраструктура, общински пътища и улиците в община Алфатар, област Силистра
 6. Зимно поддържане и снегопочистване на 4-то класната пътна мрежа на територията на Община Дулово за експлоатациония сезон 2010/2011година
 7. Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Дулово за експлоатационния сезон 2011/2012година
 8. Услуги със скални материали и пътностроителна техника за Фотоволтаична централа в с. Ситово, област Силистра
 9. Услуги със скални материали и пътностроителна техника за Фотоволтаична централа в с.Айдемир, област Силистра
 10. Услуги със скални материали и пътностроителна техника за Фотоволтаична централа „Геран”, област Силистра
 11. Услуги със скални материали и пътностроителна техника за Фотоволтаична централа „Океан”, област Силистра
 12. Ремонтни работи на пътища и площадки в селскостопанска база в с. Войново
 13. Ремонтни работи на селскостопанска площадка в двора на „Земеделска техника” в с.Войново, област Силистра
 14. Ремонтни работи по площадки в селскостопански двор на „ЗП Неджати Халим Мехмед” в с. Чернолик, област Силистра
 15. Площадка в производствена база на ЕТ „Джили сой” гр. Дулово
 16. Асфалтиране площадки на обект: „Преустройство на модулна газостанция за бензиностанция” с.Зафирово, област Силистра”
 17. Услуга със специализирана техника на обект: „Рехабилитация на ПИК Летище Варна”
 18. Продажба на нес. трошен камък на обект: „Рехабилитация на път ІІ-23, област Силистра”
 19. Изграждане на пешеходна алея срещу автогара, гр. Силистра
 20. Ремонт на спортни площадки  в ОУ „Отец Паисий” с. Добротица
 21. Изграждане на трошенокаменна и асфалтова настилки на „Силузи в с. Ситово”
 22. Изграждане канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница
 23. Изграждане на път в района на общински гробища, гр. Дулово
 24. Доставка на асфалтобетон – плътна смес  на „ВиК” ООД гр. Силистра
 25. Доставка на фракция 0 – 40 на „ВиК” ООД гр. Силистра
 26. Продажба на нес. трошен камък на Лот 3 „Участък 1.0 път ІІ-23 Исперих-Дулово от км 94+200 до км 116+445