2010 година

 1. РП и ЗП на републиканските пътища на територията на Област Силистра     Текущ ремонт и зимно поддържане
 2. Рехабилитация на път №SLS3088, /III-213 – парк Орехова гора-Силистра” от км  1+010.23 до км 4+427.52     Рехабилитация
 3. Ремонт на част от улици: „Харалампи Джамджиев”, „Скобелев”, „Капитан Мамарчев”, склонова част от общински път до с. Срацимир, вътрешна пътна мрежа на складова база на бившия завод „Липа”     Текущ ремонт
 4. Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ – гр.Главиница”    Ново строителство
 5. Аварийно възстановителни работи на канализационни профили по ул.”Ново Петрово” и ул. „Волга” – с.Калипетрово     Възстановителни работи
 6. Осигуряване проходимостта на улици от общинската пътна мрежа в с.Главан, Община Силистра     Текущ ремонт
 7. “Пътни отсечки от: км 0 до км 0+250; км 1+850 до км 5+150; км 6+329 до км 7+060 включени в Път №SLS1080, /II-21, Ситово-Силистра/ Сребърна-Ветрен-Граница общ. (Силистра-Ситово) – Попина /III-211/”     Рехабилитация
 8. Магазин на самообслужване Кауфланд – гр.Силистра     Реконструкция
 9. Лот 3 Рехабилитация на път ІІІ-235 Главиница-Зафирово от км 25+200 до км 39+117,област Силистра     Рехабилитация
 10. Лот 3 Рехабилитация на път ІІІ-235 Главиница-Зафирово от км 25+200 до км 39+117,област Силистра     Рехабилитация
 11. Ремонт на общинска пътна инфраструктура по ІV клас общински пътища и улиците в община Алфатар, област Силистра, през 2010 г.     Текущ ремонт
 12. „Път в стопански двор” - с.Малък Преславец     Реконструкция
 13. Лот 4 „Рехабилитация на път ІІІ-216 /п.к. с път ІІ-21/ - с.Ситово – гр.Дулово от км 0+000 до км 29+070, област Силистра     Рехабилитация
 14. Лот 4 „Рехабилитация на път ІІІ-216 /п.к. с път ІІ-21/ - с.Ситово – гр.Дулово от км 0+000 до км 29+070, област Силистра     Рехабилитация
 15. Подходен път и площадка на пречиствателна станция с.Сребърна     Текущ ремонт
 16. Улица „Сан Стефано” гр.Силистра     Реконструкция
 17. Асфалтиране дигата на градския язовир в месността „Орехова гора”     Асфалтови работи
 18. Паркинг зад хотел „Сердика”     Текущ ремонт
 19. Пречиствателна станция гр.Главиница     Текущ ремонт
 20. Двор и външен път на „Дунав 57” с.Ситово     Текущ ремонт