2009 година

 1. ТРП и ЗП на републиканските пътища на територията на Област  Силистра     Текущ ремонт и зимно поддържане
 2. Реконструкция на ул. „Гено Чолаков” - Силистра     Реконструкция
 3. Ремонт на общинска улична пътна мрежа в гр.Силистра     Текущ ремонт
 4. Ремонт на отводняване на ул. „Славянска” – гр.Силистра     Текущ ремонт
 5. Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница     Ново строителство
 6. Стопанска площадка с.Иширково     Текущ ремонт
 7. Канализационна и улична мрежа с.Сребърна     Асфалтови работи
 8. Ремонт на общинска пътна инфраструктура,общински пътища и улиците в Община Алфатар, Област Силистра     Текущ ремонт
 9. Подготовка и възстановяване асф. настилка върху канализационна инфраструктура за обект: Довеждащ колектор по ул. „Искър" и ул. „Добруджа”-профили 101,117”.Градска канализация гр.Дулово     Текущ ремонт
 10. Подготовка и преасфалтиране на улици:  „Ропотамо”,”Искър”,”Добруджа” и „Силистренско шосе” гр.Дулово     Текущ ремонт
 11. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Средище     Реконструкция
 12. Възстановяване асфалтова настилка върху  водопроводни профили в с.Добротица     Асфалтови работи
 13. Реконструкция на открита спортна площадка в ОСУ „Дръстър” гр.Силистра     Реконструкция
 14. Вътрешноведомствени пътища     Текущ ремонт