2008 година

 1. ТРП и ЗП на републиканските пътища на територията на Област  Силистра     Текущ ремонт и зимно поддържане
 2. Възстановяване асфалтова настилка на канализация с.Сребърна     Асфалтови работи
 3. Ремонт улици с. Сребърна     Асфалтови работи
 4. СМР на крайдунавска алея гр.Силистра     Асфалтови работи
 5. Ремонт на уличната мрежа в Община Силистра     Текущ ремонт
 6. Допълнителни ремонтни работи по договор за ремонт на улична мрежа в Община Силистра     Текущ ремонт
 7. „Сметище гр.Силистра – път и дига клетки” гр.Силистра     Текущ ремонт
 8. Реконструкция на ул. „Капитан Кръстев” гр.Силистра     Реконструкция
 9. Ремонт на ул.”Младост” с.Ситово, Област Силистра,Програма ФАР     Текущ ремонт
 10. Ремонт на общински пътища № ІV21034, № ІV23524,№ ІV21025, №ІV 21026     Текущ ремонт
 11. Изграждане на път към гробищен парк с.Искра     Реконструкция
 12. Ремонт на общинската пътна инфраструктура по ІV клас общински пътища и улици в Община Алфатар, област Силистра     Текущ ремонт
 13. СМР на улична мрежа в гр.Дулово     Текущ ремонт
 14. Извършване СМР на площадки     Текущ ремонт
 15. „Хипермаркет  Технополис – гр.Силистра”     Изграждане на пътни настилки
 16. Площадка пред хотел „Сердика” гр.Силистра     Изграждане площадка
 17. СМР на площадка на „Поларис”     Изграждане площадка
 18. Изграждане на пътни настилки на площи за обект: Магазин за промишлени стоки „Техномаркет-гр.Силистра, ПЗ Запад”