2006 година

  1. ТРП и ЗП на републиканските пътища на територията на Област  Силистра     Текущ ремонт и зимно поддържане
  2. Ремонт на общински пътища, улици и тротоарни площи в гр.Силистра и населените места в Община Силистра     Текущ ремонт
  3. Изграждане на път ІV-23032 с.Окорш     Реконструкция
  4. Подобряване на пътна инфраструктура по улици – гр.Алфатар     Текущ ремонт
  5. Ремонт на общинската  пътна инфраструктура - път ІV-21036  ІІІ-1151 – Васил Левски     Текущ ремонт
  6. Подобряване уличната мрежа в села от Обшина Ситово – Програма САПАРД     Текущ ремонт
  7. Ремонт на общински пътища: ІV-23504 и ІV-23524     Текущ ремонт
  8. Изграждане на фериботен комплекс – гр.Силистра     Основен ремонт
  9. Възстановяване на асфалтова настилка в/у канализ. Профили в с.Калипетрово, с.Искра и гр.Дулово     Текущ ремонт
  10. Сметище за ТБО – гр.Силистра     Основен ремонт