• 1

Кои сме ние?

Основния изпълнител на повечето средни ремонти и рехабилитации по уличната и общинска пътна мрежа, както и на част от Републиканската пътна мрежа на територията на Област Силистра през последните двадесет и три години.

основна дейност

Строителство и ремонт на пътища, улици и съоръжения от републиканската и общинска пътна мрежа
Производство на асфалтови смеси
Изграждане на спортни, селскостопански площадки
Добив и продажба на инертни материали
Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа
Високо строителство